top of page
ANBI

Drunens Wandelfestival wordt georganiseerd door de Stichting wandelen tegen Kanker. Deze stichting is erkend als een ANBI instelling, waardoor giften gunstig aftrekbaar zijn bij uw belastingaangifte.

    

Naam van de instelling

Stichting wandelen tegen Kanker  ​

Het RSIN/fiscaal nummer

857777403

Contactgegevens

info@drunenswandelfestival.nl 

Postadres van secretaris:

Wilma de Munnik, Lissabonring 9, 5152 NV Drunen, 06-24992180 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Marsleider

Festivalterrein

Coördinator vrijwilligers

 

Namen van de bestuurders

Nicolette Slot –Roefs

Wilma de Munnik

Ilse Oerlemans

Kees Pelders

Nicole Damen

Ad Marisael

 

Beloningsbeleid

Stichting Wandelen tegen Kanker heeft geen beloningsbeleid. Alle werkzaamheden, van de bestuursleden en vrijwilligers, worden uitgevoerd op basis van vrijwilligheid. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.” 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Organiseren van het Drunens Wandelfestival, bestaande uit drie wandelroutes 8, 15, 25 km en een festivalterrein met versnaperingen en entertainment voor deelnemers en bezoekers. Inschrijfgelden van de wandelaars en netto opbrengsten van het festivalterrein komen ten goede aan Pink Ribbon/KWF.

Missie

De stichting heeft ten doel: het werven van fondsen voor kankerbestrijding

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het werven van fondsen voor kankerbestrijding. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van wandelevenementen en ondersteunende acties. De stichting beoogt het dienen van het algemene belang en beoogt niet het maken van winst.

bottom of page